twitter
rss


Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu :

Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Malaysia bagi kelas prasekolah. 17 orang daripada 25 orang murid-murid prasekolah kurang berminat dan kurang memahami penggunaan tanda baca dalam ayat tunggal. Pengajaran dan pembelajaran melalui paparan CD courseware dan teori daripada buku teks sahaja kurang berkesan. Bagi memahamkan mereka tentang konsep penggunaan tanda baca, saya mengajar dan memberi contoh yang sesuai.

Kelemahan :

Kesan daripada kelemahan ini,   terlintas di dalam fikiran saya untuk menggunakan  “ Teknik Warna “ . Murid-murid diminta membaca ayat mudah yang lengkap dengan penggunaan huruf besar. Mereka akan mengecam penggunaan huruf besar pada ayat tersebut dan seterusnya menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai menggunakan warna. 

Tindakan yang dijalankan :

Langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit. Kemudian, tindakan seterusnya ialah :
  • Membaca ayat tunggal atau ayat majmuk yang mudah dengan penggunaan huruf besar yang betul melalui edaran kad .
  • Mengecam penggunaan huruf besar pada ayat tersebut.
  • Memulakan setiap tulisan dengan warna
  • Latih tubi
      ii    Bahan-bahan yang digunakan ialah
            a.         Kad ayat tunggal atau ayat majmuk
             b.        Set Soalan / lembaran kerja / buku latihan
             c.        Pensel warna

CADANGAN UNTUK SETERUSNYA :

Saya mendapati kajian kesilapan penggunaan huruf besar ini perlu diteruskan untuk semua kelas kerana dengan ini kita dapat mengajar sistem tanda baca dengan cara yang betul dan sistematik.

Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang saya jalankan ke atas murid-murid berkenaan. Saya bercadang untuk meneruskan program ini dengan meningkatkan penguasaan murid-murid berkenaan dalam penggunaan tanda baca ( koma dan noktah ). Secara tidak langsung, cara ini boleh menjadikan guru sentiasa membuat refleksi ke atas amalan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Hal ini kerana kebanyakan aktiviti yang dijalankan adalah berpusat kepada murid-murid. Guru mesti sentiasa kreatif dan inovatif dalam mengintergrasikan pelbagai kaedah dan teknik mengajar terkini.

0 comments:

Post a Comment